menu

Despre

Şcoala Gimnazială Crǎciuneşti este o unitate şcolarǎ cu personalitate juridică, coordonȃnd şi activitatea structurilor: Şcoala Gimnazială Tisa, Şcoala Gimnazială Lunca la Tisa, Gradinița Crǎciuneşti, Gradinița Bocicoiu Mare.


Scurt istoric al localităţii şi al şcolii

Din documentele existente la PRIMĂRIE si la SCOALĂ rezultă că din 1840 la Crăciuneşti a început sa funcţioneze şcoala confesională greco-catolică. În 1906 se construiesc, cu resurse locale, 3 săli de clasă separate şi locuinţa pentru învăţători. În 1939 aici lucrau 3 învăţători cu 128 de elevi înscrişi în clasele simultane I-IV, iar clasele superioare au fost urmate de un numar redus de elevi în localitatea Bocicoiu Mare din UCRAINA. Şcoala purta numele de „HOROJANCA ". De asemenea funcţiona şi un curs de alfabetizare „voluntar" cu 20-30 persoane înscrise. În prezent în aceastǎ clǎdire funcţioneazǎ grădiniţa cu program normal. În anii 1952 si 1964 în localitatea Crǎciunesti se mai construieşte o clădire pentru preşcolari cu 2 săli de clasǎ şi o sala pentru jocuri. De asemenea clădirea era dotată cu bucătărie proprie şi locuinţa pentru directoarea grădiniţei. În anul 1974 sa construit şi o clădire cu 6 săli de clasǎ pentru învǎţǎmântul primar si gimnazial.

Localitata Craciunesti este situatǎ pe valea Tisei, între Rona de Jos, Bocicoiu Mare şi Virişmort (în prezent Tisa) la o distanţă de 3 km fiecare. Cele trei corpuri ale şcolii sunt amplasate în centrul localităţii la şosea, pe DN 18, la o distanţă de cca 8 km de municipiul Sighetu – Marmaţiei.

Localitatea este populatǎ de un numar de 1850 locuitori cu 512 case, din care majoritatea ucraineni. Pana în 1960 în localitate erau foarte mulţi evrei care apoi au plecat în Israel. Locuitorii satului Crăciuneşti sunt în proporţie de 95% de confesiune ortodoxa, 3% greco-catolici si 2% alte religii (martorii lui Iehova, penticostali). În localitate există şi o baie comunală în care s-au tratat foarte mulţi bolnavi reumatici cronici. Ocupaţiile specifice ale locuitorilor sunt: creşterea animalelor, cultivarea pământului, pomicultura, prelucrarea lemnului şi există o fabrică pentru cărămizi.